Betingelser
Alle priser på hjemmesiden er medmindre andet er angivet DKK ex moms.

UDLEJNING

1.
Udstyret er ikke dækket af PRODUKTIONEN.DKs forsikring og det således lejers ansvar eventuelt at sørge for dette. Ved udlejning har lejerne, fra det øjeblik at udstyret ikke er i PRODUKTIONEN.DK's varetægt, til det afhentes eller leveres tilbage igen, det fulde ansvar for udstyrets tilstand, eventuelle skader eller mangler erstattes af lejeren. Medmindre at dette skyldes slid og ælde. Reklamationer modtages kun inden for de første 24 timer af lejemålets periode. Hvis udstyr forsvinder/stjæles erstattes det af lejeren.
Hvis udstyr leveres retur i en stand som kræver rengøring, udover det forventelige, pålægges et rengøringsgebyr på 350 kr./t.

2.
Ved levering og afhentning af udlejningsudstyr i Storkøbenhavn pålægges et gebyr på minimum 450 kr. (Hverdage mellem kl. 8-16). Udover normal åbningstid eller udenfor Storkøbenhavn, skal der indgås særaftale.
Vagtgebyr weekend/helligdage: minimum 600 kr

3.
Ved leje af udlejningsbiler, accepterer lejer de gældende regler/betingelser angivet under de forskellige køretøjer(se "Biler").
Eventuelle omkostninger for skader på interiør i køretøjerne, afholdes af lejer og er således ikke dækket af forsikringen.


UDLEJNING AF FILMBUSSER

1.
Ejendele, der opbevares i bussen/sminketraileren, dækkes ikke af PRODUKTIONEN.DKs forsikring. Ligeledes kan PRODUKTIONEN.DK ikke drages til ansvar for tyveri eller skader forvoldt af tredje part.

2.
Lejer er erstatningsansvarlig for alle skader på det lejede, som er forårsaget ved uagtsomme eller forsætlige handlinger udvist af lejeren eller personer, som lejer har givet adgang til det lejede.

3.
Leje af bus starter, når bussen kører fra holdeplads (Sengeløsevej 4, 2650 Taastrup) og afsluttes igen, når bussen er tilbage på holdepladsen. Opkrævning af "kørte kilometer" starter og slutter ligeledes fra holdeplads.

4.
Lejer er ansvarlig for at der er indhentet lovpligtige parkeringstilladelser og lign. hvis nødvendigt.

5.
PRODUKTIONEN.DK er ikke ansvarlige for tab, som kunderne måtte lide ved aflysninger, som skyldes defekter eller mangler ved bussen, manglende fremmøde eller sygdom hos chauffører samt force majeure.

6.
Hvis filmbussen kommer tilbage i sådan en stand at rengøring udover det normale er påkrævet, skal omkostninger til dette afholdes af kunden(350 kr/t). Kunden vil altid blive adviseret om dette før effektuering.


SALG

1.
Ved køb af en pakkeløsning forpligter PRODUKTIONEN.DK sig til at sørge for at lagerboxen indeholder de varer, der iflg. aftale skal være i den, samt at denne genopfyldes 1 gang om ugen(efter aftale med produktionsafdelingen - normalt runneren). Denne service samt levering og afhentning er gratis for længerevarende produktioner ved bestilling for min. kr. 1.000 ex. moms. Ved produktioner med 1-4 optagedage, eller ved bestillinger under minimumsbeløbet, pålægges et gebyr på 450 kr. pr. levering (indenfor Storkøbenhavn). Samme betingelser gælder for afhentning.

Alle varer hvor emballagen er intakt tages tilbage uden beregning.