PRODUKTIONEN.dk

 

Tiltag – igangværende

- Affaldssortering
Både internt i ”huset”, men også på vores filmbusser, hvor vi tilbyder affaldssortering og håndtering til vores kunder når de lejer en filmbus.

- Selvdrevne trailere
Vores toiletvogne kan fungere helt uden af blive tilsluttet strøm. Via en solfanger på taget oplades det batteri som forsyner toilets pumper og lys. Vores combitrailer har ligeledes dette og også i bruges uden at tilslutte ekstern strøm (kun lys, pumper etc).

- Udledningsrapporter -og vejledning
Vi er medlem af Green Producers Club og kan tilbyde udledningsrapporter, så vores kunder (og os selv) kan følge med i den udledning de/vi påvirker miljøet med på specifikke projekter. Vi kan ligeledes vejlede i hvordan udledningen mindskes.

- Installation af batteripakker i vores filmbusser
Vi har iværksat den første installation af batteripakke i en filmbus. Formålet med dette er at erstatte (el. supplere) bussernes indbygget generatorer. 
Batteripakkerne vil aflede en markant reduktion i udledning, men også en væsentlig reduktion i støjforureningen fra busserne. Filmbus 3 er klar. Filmbus 2 og 4 får forventeligt i løbet af  vinteren 2023/foråret 2024 installeret batteripakker.

- Salg af ”miljøvenlige produkter”
Kildevand, engangsservice etc., se craft service.

- Udlejning af ”batterigenerator”/Power station
Vi udlejer nu Power station fra Eco Flow, kapacitet 3600Wh. se: Udstyr

Tiltag – kommende 

- Installation af solfanger anlæg på domicil
Vi iværksætter i efteråret 2023 undersøgelse af muligheden for at installere solfangeranlæg på vores grund i Taastrup. Formålet med dette er (i perioder) at være selvforsynende med strøm til både vores domicil, men også til batterier og batteripakker i vores køretøjer. Tidshorisont: 2024

- Udskiftning af oliefyr på domicil
På nuværende tidspunkt forgår opvarmningen af vores domicil via et oliefyr. Dette skal udskiftes. Enten af jordvarme eller lign mindre-forurenende løsning. Tidshorisont: 2024

- Installation af batteripakker i combibiler
Samme tiltag som i filmbusserne. Tidshorisont: 2024.

- Indkøb og ombygning af EL eller brint biler(combi / Kostume) og filmbusser
Der sker meget mht. udviklingen af biler. Vi følger løbende med i udviklingen både hvad angår kapacitet og priser. Tidshorisont: 4-5 år.

- Udvikling af alternativer til filmbusser – Gentænkning af locationsetup
Vi forsøger løbende at gentænke hele vores produktkategori vedr. tungekøretøjer. Vi er ”open minded” hvad angår om filmbusser kan udskiftes med eller suppleres at f.eks. sættevogne eller andet, som kan transporteres mere miljøvenligt. Tidshorisont: ukendt

Har du et spørgsmål

Ring til os på: +45 61 77 33 10

Skriv til os på: mail@produktionen.dk