PRODUKTIONEN.dk

 

Tiltag – igangværende

- Affaldssortering
Både internt i ”huset”, men også på vores filmbusser, hvor vi tilbyder affaldssortering og håndtering til vores kunder når de lejer en filmbus.

- Selvdrevne trailere
Vores toiletvogne kan fungere helt uden af blive tilsluttet strøm. Via en solfanger på taget oplades det batteri som forsyner toilettets pumper og lys. Vores opholdstrailere har ligeledes dette og også i bruges uden at tilslutte ekstern strøm (kun lys, pumper etc).

- Udledningsrapporter -og vejledning
Vi er medlem af Green Producers Club og kan tilbyde hjælp til udledningsrapporter, så vores kunder (og os selv) kan følge med i den udledning de/vi påvirker miljøet med på specifikke projekter. Vi kan ligeledes vejlede i hvordan udledningen mindskes.

- Installation af batteripakker i vores filmbusser
Vi har siden efteråret 2023 haft batteripakke i en filmbus. Det er har været en stor succes. Formålet med batteripakkerne er at erstatte (el. supplere) bussernes indbyggede generatorer. 
Batteripakkerne vil aflede en markant reduktion i udledning af CO2, men også en væsentlig reduktion i støjforureningen fra busserne. Batteripakkerne i Filmbus 2, 3 og 4 er klar til brug. 

- Salg af ”miljøvenlige produkter”
Kildevand, engangsservice etc., se craft service.

- Udlejning af ”batterigenerator”/Power station
Vi udlejer nu Power station fra Eco Flow, kapacitet 3600Wh. se: Udstyr

- Installation af solfanger anlæg på domicil
I feb. 2024 fik vi installeret et 130 KVM stort solcelleanlæg på den ene af vores haller. Anlægget er estimeret til at producere 22.000 kwh pr. år. Formålet med dette er (i perioder) at være selvforsynende med strøm til både vores domicil, men også til batterier og batteripakker i vores køretøjer. 

- Udskiftning af oliefyr på domicil
 Oliefyret der opvarmer vores domicil blev i januar 2024 udskiftet med et luft-til-vand varmepumpe anlæg. Dette medfører en besparelse på minimum 6000 L fyringssolie/ca. 14 ton CO2 udledning pr. år.

Tiltag – kommende 

- Salg af kildevand på 18,9 L dunke
I foråret 2024 påbegynder vi salg af 18,9 l dunke kildevand og pumper/dispensere til disse.. Vi står for håndteringen. 

 - Genbrugsservice
Vi kan snart tilbyde genbrugskopper i stedet for engangskopper. Vi udlevere det ønskede antal kopper og klare opvasken. Vi kommer senere til at udbyde en fuld genbrugsservice - pakke. Tidshorisont: slut 2024. 

- Installation af batteripakker i combibiler
Samme tiltag som i filmbusserne. Tidshorisont: 2024/25.

- Indkøb og ombygning af EL eller brint biler(combi / Kostume) og filmbusser
Der sker meget mht. udviklingen af biler. Vi følger løbende med i udviklingen både hvad angår kapacitet og priser. Tidshorisont: 2-3 år.

- Udvikling af alternativer til filmbusser – Gentænkning af locationsetup
Vi forsøger løbende at gentænke hele vores produktkategori vedr. tungekøretøjer. Vi er ”open minded” hvad angår om filmbusser kan udskiftes med eller suppleres at f.eks. sættevogne eller andet, som kan transporteres mere miljøvenligt. Tidshorisont: ukendt

Har du et spørgsmål

Ring til os på: +45 61 77 33 10

Skriv til os på: mail@produktionen.dk